برای سفر کردن پرتوقع باشید....

برای سفر کردن پرتوقع باشید....

برای سفر کردن پرتوقع باشید....

برای سفر کردن پرتوقع باشید....

برای سفر کردن پرتوقع باشید....

برای سفر کردن پرتوقع باشید....

ویزای توریستی - نمایشگاهی
زمان تحویل 90 روز مدت اعتبار 3 ماه قیمت تماس بگیرید مدارک

ویزای آلمان

. مدارک عمومی:

·         اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (امضاء شده توسط صاحب گذرنامه) همراه با اصل گذرنامه های قبلی (در صورت عدم وجود گذرنامه های باطله قبلی تکمیل فرم تعهد الزامی میباشد).

·         کپی کلیه روادید دریافت شده قبلی از کشورهای عضو شنگن و سایر کشورها

·         2 قطعه عکس 3.5 در4.5 رنگی، جدید، تمام رخ با زمینه سفید

·         اصل شناسنامه

2. مدارک شغلی:

·         برای دانش آموزان: اصل گواهی اشتغال به تحصیل از مدرسه

·         برای دانشجویان: اصل گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه

·         برای اعضای هیات علمی دانشگاه: اصل فیش استخدامی و آخرین فیش حقوقی

·         برای صاحبان شرکتهای خصوصی: اصل روزنامه رسمی تاسیس شرکت و روزنامه آخرین تغییرات شرکت، اصل گواهی اشتغال بکار با ذکر سمت، تاریخ شروع بکار و میزان درآمد روی سربرگ شرکت

·         برای کارمندان شرکتهای خصوصی: کپی روزنامه رسمی تاسیس شرکت و روزنامه آخرین تغییرات شرکت، اصل گواهی اشتغال بکار با ذکر سمت، تاریخ شروع بکار و میزان درآمد روی سربرگ شرکت و لیست بیمه تامین اجتماعی

·         .برای کارمندان شرکتهای دولتی:حکم کارگزینی+فیش حقوقی+کارت پرسنلی

·         برای مشاغل آزاد: اصل جواز کسب به همراه سند یا اجاره نامه محل کسب

·         برای پزشکان: اصل پروانه مطب و کارت نظام پزشکی به همراه سند یا اجاره نامه مطب، سهام بیمارستان در صورت وجود

·         برای مهندسان: اصل پروانه مهندسی و کارت نظام مهندسی به همراه سند یا اجاره نامه دفتر

·         برای وکلا: اصل پروانه وکالت و کارت وکالت به همراه سند یا اجاره نامه دفتر

 

3. سند ملکی: اصل سند مالکیت بنام مسافر یا همسر

4. مدارک مالی:

·         حساب های کوتاه مدت یا جاری: اصل ریز پرینت 6 ماهه بانکی همراه با نام و نام خانوادگی مسافر و تائیدیه بانک مربوطه

·         حساب های بلند مدت: اصل گواهی تمکن مالی از امور بین الملل بانک مربوطه و اصل ریز پرینت 1 ماهه از حساب کوتاه مدت یا جاری

·         حداقل مانده حساب: حداقل مانده حساب برای هر متقاضی حداقل 40 میلیون تومان میباشد  نکته مهم: افزایش ناگهانی مانده حساب مورد قبول سفارتخانه ها نمیباشد.

 

·         نکته: برای خانمهای خانه دار ارائه صورت حساب بانکی همسر امکان پذیر میباشد.

*
*
*
تعویض عکس
*
close button